fbpx

You are the one / Ти си този

You are the one / Ти си този

You are the one / Ти си този

Sometimes it seems as if everything you do is useless, meaningless, right… It seems as if it is never enough, as if it is never the right thing to do…

It seems as if no matter how hard you try, how long you have fought alone against the world, you will never achieve the thing, you have always chased…

Sometimes it seems somehow meaningless, right…? Somehow irrational… To stay positive, ambitious in this rotting society…. To freely give smiles to the others without expecting something in return… To care for those, who surround you, because the warmth you give them makes you human…

It seems irrational to try saving the human inside of you in this world, full obviously with no humans, but with furious beasts… It seems irrational trying to help, because what you get is an angry look or uncensored swear….

And at that exact moment you ask yourself why…. Why all those people are always sad, always frowning…? Why are they dissatisfied with themselves, with the world they live in…? For a moment you probably feel pity towards those poor souls, who were probably the same as you – burning, determined, eager to turn the world around and build it again… But what made them lose faith…?

What made them give up the title “human” and turn into speechless animals? What if they are angry with themselves for giving up what they had dreamt of their whole life…? What if the simply feel lonely and that is the reason they are trying to make you lose your faith too…? What if they aren’t actually doing it on purpose…? What if they are aswell victims of this rotting world…? What if you turn into that kind of grown- up person, always frowning, who had long ago forgot what smile is…?

I know that it is easier to choose their way…? I know it is easier to fall beaten up… To stop helping when u see somebody needs you… To stop caring for those, who surround you… To stop supporting everyone who needs your support…To stop smiling…

I know, my fellow reader, I know…but you should know that this is not you… You are stronger, more resistant, braver… That’s why you should keep fighting with everything you have! Because who knows? You could be the one, who will change the world.

_______________________

Български език надолу

________________________

Понякога ти се струва, че всичко, което правиш е напразно, безсмислено, нали…? Струва ти се, че никога не е достатъчно, че никога не е правилното нещо…

Струва ти се, че колкото и да се опитваш, колкото и да се бориш сам срещу света, никога няма да постигнеш това, към което си се стремил…

Понякога ти се струва някак безсмислено, нали…? Да останеш позитивен, честен, амбициозен в това прогнило общество… Да даряваш околните с усмивка без да очакваш нищо в замяна… Да те е грижа за онези, които те заобикалят, защото тази топлина, с която можеш да ги дариш, те прави човек…

Струва ти се безсмислено да опитваш да запазиш човешкото у себе си в този свят, пълен явно не с хора, а със зверове… Струва ти  се безсмислено да опиташ да помогнеш, защото това, което получаваш е враждебен поглед или нецензурирано наругаване…

И точно в тези моменти се питаш защо… Защо всички тези хора са винаги тъжни, винаги леко намръщени…? Защо не са доволни от себе си , от света…? В даден момент вероятно изпитваш и нещо, като съжаление към тез‘ клети души, които навярно някога са били същите като теб – борбени, непримирими, готови да преобърнат света наоколо  и да го пренаредят… Какво ги е обезверило…?

Какво ги е накарало да се откажат от титлата „човек“ и да се превърнат в безмълвни скотове? Дали са тъй ядосани на себе си, че са се предали, че са се отказали от онова, за което е бленувала душата им…? Дали се чувстват самотни и поради това се опитват да обезверят и теб…? Дали наистина не го правят умишлено….дали и те не са жертви на прогнилия свят…? Дали и те ще се превърнеш в поредния начумерен човек, забравил отдавна какво е усмивка…?

Зная, че е лесно да избереш техния път…? Зная, че е по-лесно да паднеш под ударите… Да спреш да помагаш…да спреш да се грижиш за околните…да спреш да търсиш начини да подкрепяш хората… да спреш да се усмихваш….

Зная, драги читателю, зная…ала ти знай, че това не си ти… Ти си по-силен, по-устойчив, по-смел…Затова продължавай да се бориш с всичко, което имаш! Кой знае? Може ти да си този, който ще промени света.

Leave a comment

Name
E-mail
Website

Comment