Участието в трейнинга ... беше интересно и запомнящо се преживяване. Ценното за мен беше възможността да се срещна и да работя с хора, различни по възраст, образование, професия и опит. Подходящата игрова среда, която Мартин и екипът му създадоха за нас, ни помогна много бързо да се организираме и да заработим в екипи. Последвалата интензивна динамика на преживяването ми даде възможност да погледна и изследвам себе си и поведението си в различни роли и ситуации. Интересна беше и екипната динамика - както на отделните самоорганизиращи се екипи, така и на всички участници като цяло - от конкурентност и състезателност в началото, към сътрудничество и взаимопомощ накрая -- за да постигнем още по-високи резултати всички заедно! Препоръчвам тренинга като инструмент за изследване на личните умения за работа в екип, както и за изграждане на зрял, работещ, самоуправляващ се екип от различни професионалисти. Успех!

Мария Белопитова, професионален коуч, ICF ACC Inspired Coaching Solutions

Martin Petrov - Org Ltd
2019-01-15T15:39:02+00:00

Мария Белопитова, професионален коуч, ICF ACC Inspired Coaching Solutions

Участието в трейнинга ... беше интересно и запомнящо се преживяване. Ценното за мен беше възможността да се срещна и да работя с хора, различни по възраст, образование, професия и опит. Подходящата игрова среда, която Мартин и екипът му създадоха за нас, ни помогна много бързо да се организираме и да заработим в екипи. Последвалата интензивна динамика на преживяването ми даде възможност да погледна и изследвам себе си и поведението си в различни роли и ситуации. Интересна беше и екипната динамика - както на отделните самоорганизиращи се екипи, така и на всички участници като цяло - от конкурентност и състезателност в началото, към сътрудничество и взаимопомощ накрая -- за да постигнем още по-високи резултати всички заедно! Препоръчвам тренинга като инструмент за изследване на личните умения за работа в екип, както и за изграждане на зрял, работещ, самоуправляващ се екип от различни професионалисти. Успех!