fbpx

Exhaustion / Умора

Exhaustion / Умора

Exhaustion / Умора

What’s wrong? You seem full of doubts… I beg your pardon? I am sorry, I did not hear you…You are going to give up? Excuse me, could you repeat it…?  Forgive me…but this is somehow surreal …You…are going to do…what…? You are going to give up?

YOU are going to give up? You, who have spent countless sleepless nights, working hard? You, who were eager to beat the shit out of everyone ever ready to give up… You, who look every challenge right in the eyes, somehow daring, arrogant and mocking…? You are really going to give up…? Tell me, what happened…?

There have been some difficulties on your way…? No, this certainly is not the reason… There have always been some difficulties and there will always be. And you have always overcome them easily and for sure you are going to continue overcoming them this way…

You need support…? No, this also isn’t the reason… Since you were a kid, you have been used to walk against the flow, hated by everyone because you have always been brave enough to stand your ground, to be yourself, no matter the manacles the society was trying to put you in… I can say that you feel better by yourself…you feel better walking alone against all the others…because this way the victory is worth it in the end….

You have witnessed that some people are able to achieve the same things as you by cheating? No, I am sorry, but this is not the reason for sure! You have always been aware of the fact that there will always be people, who are going to cheat…people who are eager to break the rules… Do you remember what you said to yourself? You promised to yourself that you will work three times harder in order to be better than all of those, who had chosen the easy way, no matter that you will achieve everything on your own, without any support…

Could you have failed…? Well, I think that my guesses become more and more irrational, right? Of course you have failed! There is no way you could walk, you could run without falling to the ground before…! You have always know this and you have always greeted the failures with a smile… You have always considered the failures as a way to improve yourself…

But you are tired, aren’t you… You are tired of all the fights you have to carry on several fronts… You are tired of always keeping yourself going no matter the circumstances… You are tired of competing with the liars, with the cheaters… You are tired of standing your ground in front of the society… But I don’t think this is your first time feeling tired…

Trust me…you are going to sleep now and tomorrow you will wake up twice more daring and determined to achieve your goals… You are going to feel often exhausted… but you should know that you are going to become stronger and stronger ….

Now, chase away the thought of giving up from you head, because if you don’t do it you are certainly going to regret it later…Come on, look at me with those burning eyes, yes, that is the way, look arrogantly in my eyes…. This is the way…. Fly twice more determinately towards your dreams… And remember that the next time you feel tired…I will be here and I will be waiting for you…

______________
Български
______________

Какво има? Доста изтерзан ми изглеждаш… Моля? Извинявай, не те чух… Ще се отказваш? Извинявай, би ли повторил…? Прости ми, но това е някак нереално… Ти…ще се …какво? Ще се отказваш?

Точно ти ще се откажеш? Ти, който прекара безброй безсънни нощи, работейки усилно? Ти, който налиташе на бой всеки път, когато чуеше, че някой щял да се отказва… Ти, който гледаш всяко едно предизвикателство дръзко, някак арогантно и насмешливо в очите…? Наистина ще се откажеш…? Кажи, какво се случи…?

Срещнал си трудности по пътя…? Не, това определено не е причината. Трудности е имало винаги и винаги ще има. А ти винаги си ги преодолявал със завидна лекота и ще продължиш да ги преодоляваш по същия начин…

Липсва ти подкрепа…? Не, това също със сигурност не е причината. От малък си свикнал да вървиш сам срещу течението, презиран от всички заради дързостта ти да бъдеш себе си, независимо от оковите, които обществото опитва да ти налага… Смея дори да твърдя, че ти е по-добре да си сам, да вървиш сам срещу всички, защото именно по този начин победата е най-сладка накрая…

Станал си свидетел на това как определени хора постигат същите резултати като теб чрез измама? Не, съжалявам, това определено не е причината! Винаги си бил наясно, че ще има хора, които ще мамят, хора, които ще нарушават правилата… И помниш ли какво си каза? Каза си, че ще работиш тройно по-усърдно, за да си по-добър от всички онези, избиращи лесния начин, независимо, че си постигнал всичко със собствените си сили!

Нима си се провалил…? Май предположенията ми стават все по-безумни и по-безумни, а? Разбира се, че си се провалил! Няма как да ходиш, да тичаш, ако не паднеш преди това! Винаги си го знаел и си приемал провалите с усмивка… Винаги си гледал на провалите като начин да се усъвършенстваш…

Но си уморен, нали… Уморен си от всичките битки, които водиш на няколко фронта… Уморен си да продължаваш напред с гордо вдигната глава независимо от обстоятелствата… Уморен си да се надпреварваш с лъжците, с измамниците… Уморен си от усилието да отстояваш позицията си пред обществото… Но не вярвам да си уморен за пръв път…

Вярвай ми…ще поспиш и утре ще станеш двойно по-устремен, двойно по-настървен да постигнеш целта си… Често ще се изморяваш, знай… но след всеки следващ път ще ставаш все по-силен и по-силен…

Сега, избий от главата си идеята да се отказваш, защото определено ще съжаляваш после. Хайде, погледни ме с онзи горящ поглед, да, точно така, погледни ме арогантно в очите… Това е начинът… Лети дваж по-устремено към целта си, а следващия път, в който се умориш…аз ще съм тук и ще те чакам…

Leave a comment

Name
E-mail
Website

Comment